Zamestnanci

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Meno a priezvisko, titul

Funkcia

Triedny učiteľ

Jana Križanovičová, Ing.

riaditeľka školy

-

Viera Tkáčová, Ing.

zástupca RŠ, vých. poradca

-

Andrea Hiráková, Mgr.

učiteľka

1. A

Ľubica Serejová, Mgr.

učiteľka

2. A

Viera Beňková, Mgr.

učiteľka

3. A

Erika Fiľková, Mgr.

učiteľka

4. A

Ján Čigáš, Mgr.

učiteľ

5. A

Anna Paľková, Mgr.

učiteľka

6. A

Melánia Novotná, Ing.

učiteľka

6. B

Monika Schwarzová, Ing.

učiteľka

7. A

Zuzana Čigášová, Mgr.

učiteľka

8. A

Jana Vrabeľová, Mgr.

učiteľka

9. A

Simona Schönová, Mgr.

učiteľka

-

Maroš Sliško

asistent uč.

-