Archív

Predprázdninová diskotéka

Posledný školský deň pred jarnými prázdninami sme si spestrili diskotékou na našej škole. Diskotéka mala u žiakov veľký úspech, žiaci sa bezprostredne zabávali a  predvádzali svoje tanečné kreácie. Pod vedením p. uč. Vrábeľovej vytvorili vláčik, ktorý putoval po chodbách našej školy. Žiaci boli natešení aj z výbornej hudby, ktorú „mixovala“ p. uč. Fiľková. S takouto dobrou náladou sme ukončili koniec týždňa a vstúpili sme do týždňa jarných prázdnin.

Fotografie si môžete pozrieť tu.