Archív

Vianočné aranžovanie a zimná výzdoba tried 2015/2016

img 2048

Ani v zimnom období naši žiaci neotáľali a v rámci záujmových útvarov sa  podieľali na skrášľovaní svojich tried námetmi a prácami so zimnou tematikou a Vianoc. Na výzdobe školy sa podieľali p. uč. Vrábeľová a p. uč. Fiľková.

Žiaci našej školy sa takisto zapojili do súťaže, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Sobranciach. V tejto súťaži žiaci získali výborné umiestnenie, čomu nasvedčuje nasledujúce vyhodnotenie.

Vyhodnotenie súťaže:

Kategória 1.-4. ročník

1.miesto – 2.A

2.miesto – 4.A                                    

3.miesto – 3.A

Kategória 5.-9. ročník

1.miesto – 8.A

2.miesto – 6.A

Cena poroty

1.ročník

Sme radi, že snaha našich žiakov bola ocenená  výborným umiestnením, ktoré ich bude motivovať k tvorbe ďalších kreatívnych prác.

Fotografie si môžete pozrieť tu.