Archív

Vedomostná súťaž ,,MÚDRA HLAVIČKA"

img 1921        img 1903

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnila vedomostná súťaž ,,MÚDRA HLAVIČKA“, ktorú pripravili p. uč. Beňková a p. uč. Fiľková pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťaž bola zameraná na rozvoj vedomostí zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy  a prírodovedy. Žiaci riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky, priraďovali názov rozprávky k obrázkom, pomenovali zvieratká, ovocie, jarné kvietky, riešili sudoku a vytvárali vety z poprehadzovaných slov.

Vyhodnotenie:

  1. miesto – 3.A
  2. miesto – 2.A
  3. miesto – 4.A

Žiakom sa súťaž páčila. Pohotovo reagovali na rôzne otázky. Za ich snahu a úsilie boli odmenení sladkou a vecnou odmenou. 

Fotografie z vedomostnej súťaže si môžete pozrieť tu.