Archív

Účelové a jesenné cvičenia 2015

img 1682  img 1649

V mesiaci október sa uskutočnili v našej škole účelové cvičenia pre II. stupeň a jesenné cvičenia pre I. stupeň ZŠ. Učitelia žiakom sprostredkovali rôzne témy ako napríklad zdravotná príprava, dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana a podobne. Témy žiakov zaujali, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.

Žiaci na prvom stupni si vyskúšali prvú pomoc pri poranení, riešili úlohy o dopravných značkách na interaktívnej tabuli. Žiaci na druhom stupni si vyskúšali ako sa poskytuje prvá pomoc, osvojili si prácu s mapou a buzolou  a naučili sa mnoho potrebných informácii pre ich každodenný život aj mimoriadne situácie.

Žiakom sa súťaže páčili, mali z nich radosť a už teraz sa tešia na ďalšie spoločné podujatie.

Fotografie z účelového cvičenia a didaktických hier si môžete pozrieť vo fotogalérii.