Archív

Certifikát kvality

Žiaci 5.B triedy sa pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Evy Križanovičovej zapojili v školskom roku 2014/2015 do programu eTwinning. Pracovali so zahraničnými školami na projekte Your name is so weird! Ich celoročná snaha sa zúročila významným ocenením. Projekt získal ocenenie kvality. Získaný certifikát je dôkazom, že práca na projekte mala zmysel, že projekt bol prínosný a výnimočný. Dúfame, že podobných ocenení bude iba pribúdať.

QL