Archív

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

phoca thumb l img 1598

Hrejivé lúče slnka ale aj míňajúce sa dátumy v kalendári nám napoveadli, že školský rok sa blíži k svojmu ukončeniu. 30. jún bol tým dňom, kedy sa žiaci so školou nateraz rozlúčili a vydali sa na prázdniny. Všetkým hral na tvárach úsmev, no na tvárach našich deviatakov bolo vidno aj vážnosť. Určite si v týchto chvíľach zaspomínali na svoje deväťročné pôsobenie na základnej škole a možno pocítili smútok nad tým, že sa končí jedno krásne obdobie ich života. No pred nimi sa otvárajú nové dvere, prídu nové zážitky, nové životné skúsenosti a vedomosti. Prajeme im, aby do ďalšej etapy svojho života vykročili tou správnou nohou a aby sa im darilo.

S deviatakmi sa rozlúčili naši prváci, ktorí si pod vedením svojej pani učiteľky pripravili milý program. Básňou a hrou na klavír prispeli aj štvrtáci, svoj talent predviedol tretiak Jozef Sliško v hre na husliach. Program zakončila pani zástupkyňa odovzdávaním pochvál najlepším žiakom školy.

Bodkou za posledným dňom v škole bolo odovzdávanie vysvedčení. 

Fotografie z ukončenia školského roka 2014/2015 si môžete pozrieť vo fotogalérii.