Archív

Výchovný koncert - jún 2015

Posledné dni v tomto školskom roku sme si spríjemnili zaujímavým výchovným koncertom. Žiaci sa poučili o slušnom správaní, o úcte k starším, k svojim blízkym aj k učiteľom. Zaspievali si spoločne so skupinou a zabavili sa na ich hereckých výstupoch, či kúzelníckych trikoch.

Tu si môžete pozrieť, ako to celé prebiehalo, a ako sa žiaci zabávali.