Archív

Výlet do Bardejova

 

Na záver tohto školského roka sa žiaci ZŠ Blatné Remety vybrali na výlet do Bardejova. Výlet bol bohatý na program aj zážitky. Žiaci si najprv pozreli skanzen a spoznali, ako sa žilo v minulosti, potom navštívili kúpele a počas vychádzky sa zahrali na ihrisku. Na ceste domov sa zastavili pre ,,Lietadle", kde si spoločne oddýchli a načerpali nové sily na cestu domov. V autobuse už rozmýšľali, kam sa vyberú nabudúce.

Fotografie z výletu sú dostupné vo fotogalérii.