Archív

Účelové cvičenie a didaktické hry

didakticke hry

V dňoch 21. - 22.5. sa uskutočnili v našej škole účelové cvičenia pre II. stupeň a didaktické hry pre I. stupeň ZŠ. Učitelia žiakom sprostredkovali témy: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova. Témy žiakov zaujali, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.

Žiaci na prvom stupni si vyskúšali prvú pomoc pri poranení, zhotovili dopravné značky a projekt lesného spoločenstva, ktoré poslúžia ako didaktické pomôcky. Žiaci na druhom stupni si vyskúšali ako sa poskytuje prvá pomoc, osvojili si prácu s mapou a buzolou, obliekli si ochranné oblečenie a naučili sa mnoho potrebných informácii pre ich každodenný život aj mimoriadne situácie.

Pre nepriaznivé počasie dňa 22.5.2015 prebiehali didaktické hry aj účelové cvičenia v triedach. Žiaci na prvom stupni súťažili v rôznych športových disciplínach, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky.

Vyhodnotenie:

1. miesto - 3.A

2. miesto - 4.A

3. miesto - 1.A

4. miesto - 2.A

Žiakom sa súťaže páčili, mali z nich radosť a už teraz sa tešia na ďalšie spoločné podujatie.

Fotografie z účelového cvičenia a didaktických hier si môžete pozrieť vo fotogalérii.