Archív

Testovanie 9

testovanie9a

V utorok 15.4.2015 boli žiaci deviatych ročníkov na celom Slovensku

vyskúšaní z vedomostí zo slovenského jazyka a z matematiky. Žiaci

ZŠ Blatné Remety neboli výnimkou. Dúfame, že úsilie, ktoré vynaložili

počas celého štúdia sa zúročilo a výsledky nikoho nesklamú. 

testovanie9b