Archív

Pohodová matematika

Milí žiaci,

ide vám matematika?

Áno? Precvičte si ju a zdokonaľte sa v nej.

Nie? Naučte sa to, v čom máte medzery.

Navštívte stránku http://pohodovamatematika.sk/. Na tejto stránke nájdete vysvetlené učivo, príklady na precvičenie, testy, vzorce, kalkulačky, matematické hry a zaujímavosti.

Prajeme veľa úspechov pri lúskaní matematických problémov.