Archív

Oznam o trvaní chrípkových a jarných prázdnin

Riaditeľka ZŠ Blatné Remety vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.

Posledný deň v škole pred prázdninami je 18. február 2015 (streda).

Chrípkové prázdniny trvajú 19. a 20. februára 2015 (štvrtok a piatok).

Jarné prázdniny trvajú v termíne od 23. februára do 27. februára 2015 (pondelok až piatok).

Prvý deň v škole po prázdninách je 2. marec 2015 (pondelok).