Archív

Oznam o trvaní chrípkových prázdnin

Riaditeľka ZŠ Blatné Remety vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.

Posledný deň v škole pred prázdninami je 9. február 2015. 

Prázdniny trvajú od 10. februára 2015 do 13. februára 2015.

Začiatok vyučovania po prázdninách je 16. februára 2015.