Jedálny lístok

 

 

Názov: Školská jedáleň pri ZŠ

Adresa: Blatné Remety 98, 072 44 

JEDÁLNY LÍSTOK od 04.11.2019 do 08.11.2019