Záujmová činnosť

 

Základná   škola   Blatné   Remety 98

 

Školský rok 2019/2020

 

Prehľad o záujmovej činnosti – vzdelávacie poukazy

 

Por. č.

Vedúci ZÚ

Názov ZÚ

Skratka ZÚ

Deň v týždni

Poradie VH

Poznámka

1

Mgr. Anna Paľková

Čitateľský krúžok

CITz

utorok

6.- 7. VH

5.A

2

Mgr. Simona Mattová Schonová

Hravé čítanie

HRCz

štvrtok

6.- 7.VH

4.A

3

Mgr. Jana Vrábeľová

Krúžok varenia a pečenia

KVEz

utorok

6.- 7.VH

8.A

4

Mgr. Viera Papová

Šikovné ruky

SIRz

pondelok

6.- 7.VH

3.A

5

Mgr. Marta Lakatošová

Ručné a výtvarné práce

RVPz

utorok

6. - 7.VH

 

6

Ing. Monika Schwarzová

Prírodovedný krúžok

PRIz

utorok

7.- 8.VH

7.A

7

Ing. Melánia Novotná

Krúžok anglického jazyka

KAJz

streda

7.- 8.VH

9.A

8

Mgr. Štefánia Gelatičová

Rozprávkové vretienko

ROVz

štvrtok

6.- 7. VH

6.A

9

Mgr. Viera Beňková

Šikovníček

SIKz

utorok

5.- 6.VH

1.A

10

Mgr. Kráľová 

Písanie všetkými desiatimi

PVDz

utorok

6.- 7.VH

2.A

 

Počet záujmových útvarov: 10