9. ročník

Zoznam žiakov 9. A

Tr. uč. Ing. Melánia Novotná

 Rozvrh hodín 

 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok  ANJ  BIO  SJL  MAT  RUJ  DEJ  
Utorok  ANJ  TSV  SJL  CHE  MAT  ETV/NAB  
Streda  OBN  TSV  SJL  MAT  DEJ  RUJ  
Štvrtok  ANJ  BIO  DEJ  SJL  MAT  VYV          THO
Piatok  GEG  FYZ  SJL  MAT  TSV  NAB/ETV