8. ročník

Zoznam žiakov 8. A

Tr. uč. Mgr. Marta Lakatošová

 Rozvrh hodín 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok BIO SJL  CHE  ANJ MAT THD   
Utorok CHE TSV  SJL  MAT  FYZ HUV  ETV/NAB 
Streda GEG TSV  ANJ SJL OBN  VYV  ETV/NAB
Štvrtok ANJ  FYZ  SJL  INF  MAT  RUJ    DEJ
Piatok GEG FYZ  SJL  MAT  TSV