Aktuality

Najkrajší snehuliak

V pondelok 14.1. 2019 sme využili snehovú nádielku, ktorú nám pripravila sama príroda a na podnet riaditeľa Mgr. M. Pastirika sme zorganizovali súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Do súťaže boli zapojené triedy prvého až štvrtého ročníka spolu s ich tirednymi učiteľkami. Ich úlohou bolo postaviť a vyzdobiť kreatívnym spôsobom snehuliaka tak, aby získal, čo najviac hlasov od ostatných žiakov školy. Hlasovanie sa uskutočnilo na spoločnej chodbe, počas prestávky. Odmenou im bola  radosť zo snehu a vyštipané líca, no nezabudli sme ani na vecné ceny.

Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto: 3.A

2. miesto: 2.A

3. miesto: 1.A a 4.A

snehuliaci

 Fotografiie nájdete vo fotgalérií.

   

Stavanie ornitologických búdok

                 lesy

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa na našej škole ZŠ Blatné Remety uskutočnila beseda s pracovníkmi podniku Lesy Slovenskej republiky. Žiaci piateho a šiesteho ročníka za pomoci pracovníkov Lesov stavali vtáčie búdky a kŕmidla pod dozorom vyučujúcich. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí ohľadom dôležitosti prikrmovania vtákov v zimnom období. Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie pracovníkom Lesov SR za ich spoluprácu pri budovaní rozvoja enviromentálnej výchovy a lesnej pedagogiky prostredníctvom modernej formy komunikácie so žiakmi našej školy. Ich pomocou sa u žiakov prehĺbil ich záujem o les, prírodu a ochranu životného prostredia. 

Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Euro očami detí

               financna gramotnost1

V rámci finančnej gramotnosti sa uskutočnila dňa 16.1.2019 akcia, ktorú naplánovali p. uč. Schwarzová.Žiaci 3. a 4. ročníka na hodine výtvarnej výchovy pod vedením p. uč. Beňkovej stvárnili eurá rôznorodými výtvarnými technikami. Za svoje práce dostali diplomy. 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Výtvarná súťaž

„Čím budem keď vyrastiem " a „ Moja mama je superhrdina"

V rámci týchto tém  sa žiaci našej školy 1 - 4. ročníka zapojili do súťaže, ktorú organizovala ženská organizácia IDEA (MOST-HÍD). Svojimi výtvarnými prácami odzrkadľujucími dané témy zo školského kola postupujú výtvarné práce týchto žiakov: Patrícia Gunárová, Vanesa Banomová, Patrícia Banomová, Justin Kuľa, Lusy Kirvejová. 

                         benkova vytvarna sutaz

   

Lesníci pomáhajú vtáctvu rozmiestňovaním ornitologických búdok v areály ZŠ Blatné Remety

                                                  budky.jpg

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa na našej škole uskutoční akcia s pracovníkmi štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.Žiaci piateho a šiesteho ročníka budú za pomoci pracovníkov Lesov stavať vtáčie búdky pod dozorom vyučujúcich. Dozvedia sa veľa zaujímavých vecí ohľadom dôležitosti prikrmovania vtákov v zimnom období.

   

Vianočná besiedka 2018

vian. vystup.jpg

Posledný kalendárny deň v roku 2018 sme zavŕšil vianočným programom. Po niekoľko týždňových prípravách  žiaci odprezentovali svoje talenty odzrkadlené v speve, recitácií,v hraní na hudobných nástrojoch a tanci. Potešili tak oči rodičov ako aj učiteľov.

Pani riaditeľka v závere poďakovala všetkým zúčastneným za snahu a vynaložené úsilie počas príprav a za všetky roky prežité pod jej vedením. 

Touto cestou aj my ďakujeme za trpezlivosť a vzájomnú spoluprácu. 

Fotografie nájdete tu.

   

"Veď aj ja som záchranár"

img 3016

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže s názvom:"Veď aj ja som záchranár, ktorú vyhlásil ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA OKRESNÉHO ÚRADU. Najkrajšie práce, ktoré postupujú dok okresného kola si môžete pozrieť tu.

Vytvorili ich žiaci:

Lusy Kirvejová (3.A)

Sebastián Pokuta (7.A)

Samuel Sliško (7.A)

Emil Gábor (9.B)

 

   

Čarokrásna jeseň 2018/2019

 Tak ako aj po iné roky aj tohto roku žiaci našej školy stvárnili v súťaži Čarokrásna jeseň čaro prírody rôznorodými technikami.Niekotrí maľovali, iní vytvárali krásne diela, ktoré odrážali ich tvorivosť a fantáziu. 

carokrasna jesen1

Vyhodnotenie a celý priebeh súťaže prebiehali pod vedením koordinátorky VMR - p. uč. V. Beňkovej.

1.stupeň                                      2.stupeň

1.miesto: 1.A                               1.miesto: 6.A

2.miesto: 2.A, 3.A

3.miesto: 4.A 

Osobitné ocenenia žiakom za výtvarné spracovanie témy: Lusy Kirvejová, Vanesa Banomová, Patrícia Banomová, Juraj Daňo, Filip Sliško, Štefan Ťuťo.

Práce žiakov si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

   

Jesenné cvičenia v prírode 2018

20180928 084355

Pod vedením vedúcej MZ  - p. uč. A. Hirákovej sme so žiakmi 1. stupňa realizovali jesenné cvičenia v prírode. Jesenné cvičenia prebiehali  v dedine Blatná Polianka. Žiaci si zasúťažili a zároveň objavovali krásy prírody. Aktivty sa prelínali aj opakovaním znalostí z prvouky, vlastivedy, matematiky, telesnej a športovej a dopravnej výchovy. Žiaci si vychutnávali slnečný deň a možnosť tráviť škoslký deň inak ako v laviciach. 

Fotografie nájdete vo fotogalérií.

   

Divadelné predstavenie Janko Hráško

janko hrako

Našu školu navštívíli herci a obohatili ju kultúrnym zážitkom svojim predstavením Janko Hraško.

Fotogaléria.

   

Otvorenie šk. r. 2018/2019

20180903 081347

Ani sme sa nenazdali a nový školský rok je opäť tu. Výnimočným bude hlavne pre prvákov, ktorí si prvýkrat zasadnú do školských lavíc. Ich triednou učiteľkou bude p. uč. Hiráková, za pomoci ktorej sa spoločne budú snažiť o prvotné úspechy.

Všetkých žiakov privítala svojim slávnostným príhovorom p. riaditeľkou Ing. J. Križanovičová. Zaželala im veľa síl a chuti do získavania nových vedomostí. Tento deň spestrili aj žiaci svojim vystúpením.

Fotografie z tohto dňa si môžete pozrieť tu.

   

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

20180629 081351

Posledný deň v školskom roku 2017/2018 bol dňom, ktorým sa začali dlho očakávané  prázdniny. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Slávnostné ukončenie šk. roka otvorila p. riaditeľka Ing. J. Križanovičová svojim príhovorom. Žiakom boli rozdané diplomy za výborný prospech a vzorné správanie a za reprezentáciu školy. Súčasťou tejto udalosti bola aj rozlúčka so žiakmi 9. ročníka. Deviataci sa pod vedením p. uč. Ing. M. Schwarzovej rozlúčili so školou rozlúčkovým príhovorom a piesňami  Prváci si pre nich pripravili krátky program a tak vyprevadili svojich kamarátov, za ktorými sa dvere školy zatvorili naposledy. 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Dopravné ihrisko

dopih

18. 06.2018 žiaci z prvého stupňa navštívili dopravné ihrisko v Sobranciach. Akcia bola mimoriadne vydarená aj napriek nepriaznivému počasiu. Žiaci sa dozvedeli o pravidlách cestnej premávky, spoznávali nové značky a jazdili na detských šľapacích kárach. Žiakom sa jazdy na kárach veľmi páčili. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu u pána Ondera.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

   

Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní na obsadenie fukncie učiteľ/učiteľka. 

   

Deň otvorených dverí 2017/2018

wordpress4

14.marca sa konal Deň otvorených dverí. Pozvaní boli všetci, ktorí sa chceli prísť pozrieť ako to v našej škole vyzerá. Privítali sme škôlkarov s p. riaditeľkou  Ľ. Džurdženíkovou a p. uč. M. Ohradzanskou. V úvode sa k nim milým slovom prihovorila p. riaditeľka Zš Blatné Remety Ing. J. Križanovičová a následne vystúpili žiaci z 1.stupňa, ktorí si pre nich pripravili krátky program. Po skončení vystúpenia patrila trieda deťom. Pod vedením p. učiteliek z 1. stupňa si mohli deti vyskúšať hry na interaktívnej tabuli, detský bowling, vyfarbovanie omaľovaniek, modelovanie z plastelíny a rôzne iné aktivity. Deti boli veľmi zvedavé a hravé. Spolupráca s nimi bola už teraz veľmi dobrá. Veríme, že sa s nimi opäť stretneme v 1. ročníku. Už teraz sa na nich tešíme.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Karneval

                                              ao2018

Materská škola pod vedením p. riaditeľky Ľ. Džurdženíkovej a p. uč. M. Ohradzanskej zorganizovali fašiangový karneval. Na túto udalosť pozvali aj  našich žiakov z  1-4. ročníka. Pre žiakov vytvorili bohatý program. Nechýbala hudba, tanec,  odmeny a ani pohostenie. Deti sa veselo zabávali, súťažili a užívali spoločné chvíle.  

Fotky z karnevalu si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Vianočná besiedka 2017

vianona besiedka- foto

Posledný deň pred prázdninami mal na našej škole svoje čaro. Celou školou sa niesla vianočná atmosféra, ktorá bola zavŕšená vianočným vystúpením. Žiaci si pod vedením triednych  učiteľov pripravili zaujímavý program. Nechýbali básničky, pesničky, koledy, vinše ani tančeky. Po skončení vystúpenia, žiaci boli obdarení balíčkami.  Radosť v očiach bolo vidieť na tvárach všetkých detí. Určite k tomu prispeli aj blížiace sa prázdniny spojené s najkrajším obdobím v roku.

Fotky z vianočného vystúpenia si môžete pozrieť vo fotogalerií. 

   
   

Tokajík, Vojenské múzeum, Dukelský pomník

voj.muzeum

20.10 2017 žiaci druhého stupňa prežili tento deň inak ako zvyčajne -  spoznávali  historické pamiatky v okolí Svidníka. Navštívili nasledujúce miesta:

  • Obec Tokajík, kde bola vybudovaná ,,Pamätná izba Tokajíckej tragédie“ ako spomienka na tragickú udalosť v obci Tokajík.
  • Vojenské múzeum v meste Svidník -  ktorý tvarom pripomína protitankovú mínu. Je to preto, lebo jeho expozícia podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944.
  • Pamätník sovietskej armády, v ktorom je pochovaných vyše 9 000 padlých vojakov z roku 1944.

Žiakom sa výlet páčil, prehĺbili si doterajšie vedomosti z dejepisu a geografie, zmenili prostredie a strávili pekný deň so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.

Fotografie z výletu si môžete pozrieť tu. 

   

Mníšky v akcii

 mnky

16.10. 2017  našu školu navštívili herci z Detského kočovného divadla DRaK z Prešova. V budove našej školy sa odohrával príbeh mníšok, ktoré sa museli popasovať s rôznymi problémami. Dozvedeli sme sa, ako tieto problémy súvisia so sestrou Amnéziou, otcom Pavlom, matkou predstavenou či ostatnými mníškami. Celý príbeh bol doplnený výbornými speváckymi a hereckými výkonmi všetkých hercov. Ďakujeme :)

Fotografie z predstavenia si pozriete tu.

   

Čarokrásna jeseň 2017/2018

carokrasna jesenkolaz

Žiaci v mesiaci október súťažili o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Do súťaže sa zapojili všetky ročníky. Výtvory boli veľmi zaujímavé, kreatívne a nápadité. Výsledok ich práce zhodnotila porota v zostave: Mgr. V. Beňková, Mgr. B. Šulganová,  Mgr. J. Vrábeľová, Mgr. Ľ. Serejová. Žiaci za svoju snahu boli ohodnotení sladkou odmenou. Spolu sa zhodli na nasledujúcom poradí:

I. stupeň:

 1. miesto – 4. A, 1.A

2. miesto -  3.A, 2.,A

II. stupeň:

1. miesto – 5.A, 6.A

2. miesto – 8.B

3. miesto – 7.A, 8.A, 9.A

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

NP ŠOV

1

Naša škola je aj v tom školskom roku 2017/2018 zapojená do národného projektu ,, Škola otvorená všetkým".

 Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.Projekt ŠOV nadväzuje na výsledky troch predchádzajúcich národných projektov pod taktovkou MPC (MRK, MRK2, PRINED) a jeho jedinečnosť spočíva vo vytvorení efektívneho modelu spolupráce viacerých zložiek vzdelávacieho systému: t. j. podpora a vzájomná spolupráca pedagógov a odborných zamestnancov materských a základných škôl vrátane pedagogických asistentov, odborných zamestnancov z CPPPaP, ako aj učiteľov zabezpečujúcich neformálne vzdelávanie detí predškolského veku mimo vzdelávacieho systému spolu s ich tútormi (rodičia týchto detí).

 Pre viac informácií kliknite na stránku http://npsov.mpc-edu.sk/ 

 

 

   

Otvorenie šk. r. 2017/2018

mnn

Nový školský rok 2017/2018 zahájila slávnostným príhovorom p. riaditeľka Ing. Jana Križanovičová. Všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov srdečne privítala, špeciálnu pozornosť venovala prvákom, pre ktorých sa brány školy otvorili tento rok po prvýkrát.

Žiaci sa môžu tešiť vynovenej škole, ktorá počas prázdnin prešla bohatou rekonštrukciou. Veríme, že sa našim žiakom bude v zmenených priestoroch  ľahšie učiť a v spolupráci s učiteľmi budú dokazovať stále lepšie a lepšie výsledky.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017

20170630 083640

Posledný deň v školskom roku 2016/2017 bol pre mnohých žiakov radostným dňom, pretože ním sa  začali dlho očakávané  prázdniny. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Slávnostné ukončenie šk. roka otvorila p. riaditeľka Ing. J. Križanovičová svojim príhovorom. Žiakom boli rozdané diplomy za výborný prospech a vzorné správanie a za reprezentáciu školy. Súčasťou tejto udalosti bola aj rozlúčka so žiakmi 9. ročníka. Deviataci zaspievali svojej triednej p. učiteľke Z. Čigášovej tématicku pesničku a zarecitovali krátke básne pre bývalých vyučujúcich.  Prváci si pre nich pripravili krátky program a tak vyprevadili svojich kamarátov, za ktorými sa dvere školy zatvorili naposledy. 

Fotografie si môžete pozrieť tu. 

   
   

Účelové cvičenia 2017

uel     20170519 100049

V dňoch 18. - 19.5. sa uskutočnili v našej škole účelové cvičenia pre II. stupeň a didaktické hry pre I. stupeň ZŠ. Učitelia žiakom sprostredkovali témy: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova. 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

DEŇ MATIEK 2017

mama

V piatok 24.4.2017 sme si pripomenuli Deň matiek. Naši žiaci si pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili pestrý program. Radosť svojm mamám a starým mamám urobili básňami, piesňami, tancom a hrou na hudobné nástroje.  

Fotky z tejto udalosti si pozriete tu. 

   

Čitanie s porozumením

20170511 102304

Pod vedením p. uč. Paľkovej a p. uč. Beňkovej sa zorganizovala akcia s názvom Čítanie s porozumením. Do tejto súťaže boli zapojení žiaci 1. a 2. ročníka . Najkrajšie práce boli ocenené.
Vyhodnotenie: 1.miesto - Václav Kuľa, 1.A
                       2.miesto - Patrícia Gunárová, 1.A
                       3.miesto - Karin Slišková, 1.A
                       4. miesto - Patrícia Banomová,  2.A

Fotografie.

   

Divadelné predstavenie - Mrázik

20170504 101932

Dňa 4.5. 2017 do našej školy zavítali herci. Pre žiakov zahrali divadelné predstavenie na motívy rozprávky Mrázik. Herci spestrili svoje vystúpenie veselými pesničkami. Žiaci sa hercom odvďačili potleskom a interaktívnou spoluprácou. 

Fotografie si nájdete tu. 

 

   

Deň Zeme 2017

201704211005380.den zeme titulka

K príležitosti Dňa Zeme, žiaci namaľovali kresby, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérií. 

   

Zápis budúcich prvákov 2016/2017

20170425 133422

25. apríla 2017 sa na našej škole konal zápis do 1. ročníka.  V našej škole sme privítali rodičov a ich deti, ktoré sa o rok stanú žiakmi 1.A triedy. Žiaci z 1. stupňa si pripravili krátke vystúpenie, ktorým rozveselili návštevníkov. Budúcim prváčikom sa prihovorila pani riaditeľka Ing. J. Križanovičová. V závere boli deti odmenené peknými darčekmi. Už teraz sa tešíme na budúcu 1. A. 

Fotografie zo zápisu si môžete pozrieť tu.  

   

Zápis do 1. ročníka

 

vcielka kuk  kpia54c90e3a36f28vcielka kuk

Základná škola Blatné Remety

pozýva

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov

na zápis do 1. ročníka,

ktorý sa uskutoční 25.04.2017 o 12:30 hod.

  Prineste so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.Ak máte dieťa zverené do výchovy rozhodnutím súdu, doneste daný doklad o zverení do výchovy.                    

                     Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka

   

Monitor 9 2016/2017

20170405 113843

Dnes 5.4. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatkov zo slovenského jazyka a matematiky. Výnimkou neboli ani žiaci našej školy. Dúfame, že úsilie, ktoré vynaložili počas celého štúdia sa zúročilo a výsledky nikoho nesklamú. 

Fotografie si môžete pozrieť tu. 

 

 

   

Deň vody

  main normal  main normal  main normal

Dňa 22.3.2017 sa konala súťaž na prvom aj druhom stupni našej školy. Žiaci na prvom stupni si v tento deň zasúťažili v rôznych disciplínach. Aktivity boli vedomostné, športové a hlavne zábavné. Každá  trieda  zrealizovala projekt na tému: Voda . Porota  ocenila  kreativitu a šikovnosť žiakov. Celá súťaž prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére.

Na druhom stupni sa do súťaže zapojili žiaci 7. A, 7. B, 8. A a  9. A. Žiaci vypracovali pracovný list, zisťovali hustotu pitnej vody v našej škole, kreslili plagát. Ďalej určovali približnú hmotnosť vody, ktorú ovocie stráca sušením.

Vyhodnotenie: II.stupeň

1. miesto 7. B

2. miesto 9.A

3. miesto 8.A

Hlavnou podmienkou pre všetkých žiakov bolo prísť oblečení v modrom. Žiaci nesklamali a modrá farba zaplavila celú našu školu. 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť tu. 

20170322 114555

   

Súťaž - Poznávanie liečivých rastlín, stromov a krovín

p113 2

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka si opäť zmerali sily v súťaži poznávania liečivých rastlín, stromov a krovín. Táto súťaž sa koná každý rok a medzi žiakmi je veľmi obľúbená.

Vyhodnotenie súťaže :

Poznaj a chráň

1. miesto 

Michaela Piskorová

Miroslava Gáborová

Viktória Kuľová

 

2. miesto

Alex Gábor

Kristína Balogová

Viktória Balógová

 

3. miesto

Jozef Sliško

Sebastián Pokuta

Róbert Gunár

 

Fotky z priebehu súťaže si môžete pozrieť tu.

   

Šaliansky Maťko 2017

saliansky matko

V mesiaci marec sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Súťaž je venovaná významnému slovenskému autorovi Jozefovi Cígerovi Hronskému. Od začiatku svojej existencie v roku 1991 sa súťaž stala obľúenou celoslovenskou súťažou v prednese slovenských povestí.
Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého aj druhého stupňa. 

Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto - Viktória Kuľová 

2. miesto - Sofia Kuľová, Patrícia Lacková

3. miesto - Alex Gábor,  Michaela Piskórová 

Fotky zo súťaže si môžete pozrieť vo Fotgalérií. 

   

Deň otvorených dverí v ZŠ Blatné Remety 2016/2017

28.februára mala naša škola otvorené dvere pre všetky deti, ktoré sa už čoskoro stanú  budúcimi prvákmi. Spolu s pani učiteľkami z materskej školy sa mohli prísť pozrieť do našej školy. V každej triede ich čakali rozmanité aktivity. Deti si  mohli vyskúšať prácu s interaktívnou tabuľou,  svoju šikovnosť mohli preukázať pri vytváraní obrázka. Pani učiteľka Beňková  si s nimi veselo zapievala a zatancovala. 

Veríme, že predškolákom sa v našej škole páčilo a v septembri ich privítame ako ozajstných prvákov.

Fotky si môžete pozrieť tu. 

   

Fašiangový karneval 2016/2017

       axxe.web titulka karneval jpg

V piatok 3. marca 2017 sa v kultúrnom dome konal fašiangový karneval, ktorý organizovali učitelia ZŠ Blatné Remety. Celým karnevalom nás sprevádzali p. uč. Vrábeľová a p. uč. Beňková . Počas karnevalu si žiaci  mohli  zatancovať, ale aj zasúťažiť v rôznych disciplínach. Učitelia si pozorne všímali všetky deti a spomedzi nich si vyberali žiakov s najlepšími maskami, najlepších tanečníkov či zabávačov. Žiaci boli odmeňovaní peknými cenami.

Fotografie si môžete pozrieť tu. 

karneval1 

 

desktop

 

   

Valentínske posedenie

                   valentn-dekorace

Dňa 17.02.2017 zorganizovali triedne učiteľky 7.A a 7.B pre žiakov valentínske posedenie. Žiaci sa zabavili pri hudbe, pochutili si na chutnej torte. Pani učiteľka 7.B pripravila aj zaujímavé súťaže.Žiaci boli odmenení a s úsmevom na perách odchádzali spokojní domov. Ďalšie posedenie si zopakujú 1.júna.

Fotky z posedenie si môžete pozrieť tu.