Aktuality

   

Slávnostné ukončenie šk. r. 2018/2019

ukoncenie2019

28.06.2019 bol posledným dňom v školskom roku 2018/2019. Pre žiakov 9. ročníka aj dňom, ktorý završíl ich 9   - ročné úsilie na tejto škole. V úvode zahájenia sa všetkým žiakom a učiteľom prihovoril p. riad. Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol žiakov, ktorí získali pochvalu za svoju celoročnú snahu. Žiaci 9. ročníka sa rozlúčili príhovorom a pesničkou.  Následne sa všetci žiaci rozpŕchli do tried, kde im ich triedni učitelia rozdali vysvedčenia a potom spokojne mohli odísť domov a užiť si dva mesiace prázdnin.

   

Dopravné ihrisko 2019

ihrisko2019

   

Účelové cvičenia/hasiči 2019

V piatok 21.06.2019 vrámci účelových a didaktických cvičení navštívili našu školu hasiči. Predviedli nám ukážky záchranných akcií, ktoré realizujú v praxi. Žiaci si mohli vyskúšať stáčanie hadice, zisťovali váhu hasičských prístrojov, ktoré musia hasiči pri svojej práci používať, skúšali udržať hadicu s tečúcou vodou a takisto mali možnosť opýtať sa otázky, ktoré ich zaujímali. Hasiči nás svojou návštevou veľmi potešili a hlavne obohatili o nové poznatky.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete tu.

hasici2hasici320149hasici2019

   

Hanušovce 2019

 hanus

Dňa 20.06.2019 sa konal školský výlet žiakov II.stupňa v kaštieli Hnaušovce, archeoparku.Žiaci si prezreli výstavu prírodnín, obrazy života človeka v dobe kamennej.Pracovali v tvorivých dielňach, vyrábali si náramky, prstienky a strieľali z luku.

Fotky z výletu nájdete vo fotogalérií.

   

Ej zalužicki poľo...2019

ejzaluzickipolo

Pod týmto názvom sa konal 15. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní dňa 5.6.2019 v ZŠ Zalužice. Cieľom tejto súťaže bolo rozvíjať u žiakov vzťah k ľudovej piesni a tradíciám zemplínskeho regiónu. Našu školu reprezentovali dve žiačky V. Lacková a Patrícia Gunarová v doprovode Miroslava Beňaka. Žiaci zažili príjemnú atmosféru popretkávanú nádhernou melódiou a spevom ľudových piesní. Zo súťaže si doniesli nielen diplomy za účasť, ale aj vecné ceny a nezabudnuteľný zážitok. Na túto súťaž pripravovali žiačky p. uč. Beňková a p. uč. Paľková.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií.

 

   

Malé čierne perličky 2019

malecierneperlicky2019

Malé čierne perličky

Dňa 6.6.2019 sa konal 16. ročník regionálnej súťaže v umeleckej tvorivosti Malé čierne perličky, ktorú pripravilo ZOS Michalovce. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže bolo podporovať a rozvíjať talent rómskych žiakov vprednese poézie a prózy, hre na hudobný nástroj, speve a výtvarnom prejave. Naši žiaci zožali úspech, čo nás veľmi potešilo.

1. miesto - 1 žiačka, 2. miesto – 5 žiaci, 3. miesto – 4 žiaci.

Prednes:

2. miesto – Patrícia Gunarová,

3. miesto – Filip Sliško a Vanesa Lacková

Hra na hudobnom nástroji:

2. miesto – Jozef Sliško a Miroslav Beňak

Spev:

3. miesto – Lusy Kirvejová

Výtvarné práce:

 1. miesto – Patrícia Banomová
 2. miesto – Lusy Kirvejová a Juraj Daňo.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. Víťazom srdečne blahoželáme.

Zásluhu na tom majú aj pani učiteľky Mgr. V. Beňková, Mgr. A. Paľková a Mgr. Ľ. Serejová, ktoré sa podieľali na príprave týchto žiakov.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

MDD 2019

Dňa 3.06.2019 si deti našej školy užili svoj deň. MDD sme oslavovali diskotékou, futbalom, športovými súťažami a prekvapením boli policajti so psami. Žiaci sa tešili aj čapovanej kofole a sladkým odmenám. Radosť v očiach žiakov môžete vidieť aj na fotografiách.

mdd1

mdd2

mdd3

Viac fotografií nájdete tu.

   

Návšteva vojenského útvaru v Michalovciach

6

Pri príležitosti MDD v areáli vojenského útvaru Michalovce sa uskutočnila dňa 31. 05.2019 v čase od 8.00 – 12.00 prehliadka vojenskej techniky. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, statické ukážky výzbroje a techniky, dynamické ukážky práce profesionálnych vojakov OS SR. Tejto akcie sa zúčastnili Žiaci 6. A, 7.A, 9.A. Najviac sa im páčili ukážky práce psovodov. Možno sa aj niekto z nich rozhodne stať profesionálnym vojakom.

   

Thermal Park Šírava 2019

thermalpark

Dňa 28.03.2019 sa vďaka okresnému úradu Sobrance naši žiaci v doprovode p. uč. Vrabeľovej a pani asistentky Jany Godočikovej zúčastnili v rámci MDD Thermal parku Šírava. Cieľom tejto akcie bolo spríjemniť deň žiakom aj vo vodnom svete v ich okolí.

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Čitajme si 2019

61447404 2091085851001710 2157463434008985600 n

Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej aktivity Čítajme si 2019 pod vedením p.uč.Mgr.Paľkovej a p.uč.Beňkovej.Čítanie prebiehlo 30.5.  v priestoroch knižnice a v 3.A triede.Táto aktivita,ktorú každoročne vyhlasuje Linka detskej istoty ,je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti.Do čítania sa zapojilo 53 žiakov našej školy.

Fotky si môžete pozrieť tu.

   

Čitateľská gramotnosť 2019

V stredu 29.5.2019 zorganizovali p.uč.Mgr.Paľková a p.uč. Ing.M. Schwarzová pre žiakov druhého stupňa aktivity na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.
Výsledky: 1.miesto 6.A
                2.miesto 8.A
                3.miesto 5.A

citatelska gramotnost

Fotky nájdete po kliknutí na tento odkaz.

   

Oznam o návšteve policajtov na našej škole

Dňa 3.06.2019 k príležitosti MDD k nám prídu policajti so psami (kynológovia). Žiakom predvedú správanie svojich štvornohých priateľov v účelových situáciach. Tešíme sa na nich.

 

policeman-standing-with-police-dog-vector-18006871.

Zdroj: www.dreamstime.com

   

Čítajme si

citajmesi2019

   

Klamárium 2019

klamarium

Žiaci 6.A triedy sa zúčastnili výstavy STEEL-PARIS, Klamárium v Košiciach.

Cieľ: Názorná výučba predmetov fyziky, chémie.

Na praktických ukážkach si žiaci overili svoje vedomosti v praxi.                     

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň matiek 2019

img 3920

Dňa 17.5.2019 sa uskotočnil program k príležitosti Dňa matiek.  Žiaci našej školy sa usilovali potešiť svoje mamky a babky básňami a piesňami, ktoré sa naučili. Vďaka ním sa vytvoril bohatý program plný prianí , opisov a charakteristík mám. Pre svoje mamy vytvorili malú pozornosť, ktorou ju nakoniec obdarovali. Program ukončil p. riaditeľ Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol dôležitosť úlohy matky a poďakoval všetkým žiakom za účinkovanie a učiteľom za pomoc pri organizácií.

Fotografie z akcie nájdete tu.

   

Vojaci očami detí

vojaci

Dňa 7.5. 2019 sa žiaci 7.A, 4.A a 3.A zapojili do výtvarnej súťaže „VOJACI OČAMI DETí“, ktorú vyhlásila redakcia OBRANA BRATISLAVA. Cieľom súťaže bolo výtvarne stvárniť vojakov na základe vnímania tvorivosti a zručnosti. Aktivitu viedla p. uč. Beňková.

Výtvarné práce si môťete pozrieť tu.

   

Fandíme hokeju

AJ MY FANDÍME SLOVENSKU

img 3888

fandimehokeju

   

Deň matiek

den matiek

   

Návšteva pracovníkov LESOV SR

lesymaj2

Dňa 3.5.2019 k nám opäť zavítali pracovníci LESOV SR. Ešte vrámci „Dňa Zeme“ žiaci I. aj II. stupňa robili búdky pre vtáčiky, skladali obrazce listov stromov a zvierat. Rozšírili si svoje vedomosti z biológie a geografie. Pracovníci lesov hravou formou rozšírili vedomosti žiakov v lesníckej pedagogike, za čo im veľmi ďakujeme.

Cieľ akcie: priblíženie života zvierat v lese, starostlivosti o nich.

Fotky si môžete pozrieť tu.

lesymaj1

   

Európsky imunizačný týždeň

ockovanie-eu-2018

Zdroj:https://www.union.sk/app/novinky/Svetovy-tyzden-ockovania.html

Dňa 24.4.2019 sa konala na našej škole osveta ohľadom „Európského imunizačného týždňa“
24. – 30. apríla 2019. Žiaci 5.A , 6.A a 9.A ročníka boli informovaní o dôležitosti očkovania pani učiteľkou Mgr. M. Schwarzovou pomocou prezentácie, medzi žiakmi potom prebehla výtvarná súťaž na tému „Predchádzať – chrániť – očkovať“.

Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť povedomie o význame očkovania, udržať záujem žiakov o očkovanie prostredníctvom komunikačných a vzdelávacích aktivít. Ciele boli splnené.

Forky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň Zeme 2019

img 3794

Deň Zeme si pripomenuli žiaci našj školy dňa 24. Apríla 2019 rôznymi aktivitami, ktoré pre ne pripravili triedni učitelia 1. – 9. Ročníka. Žiaci výtvarne stvárňovali krásy Zeme, pracovali s odpadovým materiálom, zhotovovali kvety, včielky, lienky, motýle, maľovali obrázky, vytvorili plagáty a nástenku s danou tematikou, v areáli školy zasadili stromčeky a skrášľovali jej okolie, čo bolo cieľom tejto akcie. Nezabudli ani na oddych na rozkvitnutej lúke, hry, spev piesne ,,Naša Zem je guľatá" a želanie našej Zemi – mier, pokoj, šťastie, zdravie, lásku, čistý vzduch a čistú vodu, menej odpadových látok, vôňu kvetín, spev vtákov, múdrosť ľudí, menej chemických látok, ochrana a zachovanie života. Aktivity sa žiakom veľmi páčili, Deň Zeme sa vydaril, cieľ bol splnený

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Lesnícke dni 2019

lesy2019

Dňa 5.4.2013 sa žiaci 5.A a 6.A triedy zúčastnili na V. regionálnom lesníckom dni. Žiaci súťažili na stanovištiach, ktoré boli zamerané na poznávanie rastlín zvierat, plodov stromov. Stavali búdky pre vtáci a sadili listnaté a ihličnaté stromy. V závere akcie žiačka 4.A triedy Vanesa Banomová získala druhé miesto v kresbe „ Lesníctvo a poľovníctvo očami detí.“ Získala diplom, pohár a vecné ceny od LESOV SR.
Daná kacia splnila svoj cieľ - r ozvoj lesnej pedagogike a prírodovednej gramotnosti u žiakov 5.A a 6. A triedy

Zodpovední : Ing. M. Schwarzová, Mgr. Š Gelatičová

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Rozprávačka moja naj

rozpravocka2019

Cieľom súťaže „Rozprávočka moja naj“, ktorú organizuje Prešovské občianske združenie (OZ) J.D.-Galéria J.L, je rozvíjať vzťah žiakov k literatúre prostredníctvom čítania rozprávok a vzbudiť záujem výtvarne stvárniť zážitok z prečítaného textu na základe vlastnej predstavivosti a fantázie.

Dňa 10.4.2019 žiaci našej školy v rámci školského kola pod vedením Mgr. V. Beňkovej vytvorili krásne výtvarné práce. Najkrajšie práce V. Banomovej, P. Banomovej a L. Kirvejovej budú reprezentovať našu školu v súťaži s príznačným názvom. Držíme palce.

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Zápis do 1. ročníka

 zapis

Zápis do 1. ročníka

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnil v našej škole zápis do 1. ročníka v spolupráci s CPPPaP. Predškolákom a ich rodičom sa v úvode prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Pastirik. Následne pozdravil deti maskot školy, zaznela školská hymna, báseň Sova učiteľka, Bola raz jedna trieda, pieseň v anglickom jazyku a Adam v škole nesedel. Po programe vypracovali predškoláci pracovné listy na zistenie školskej zrelosti a za svoju usilovnosť boli odmenení včeličkou, ktorá ukrývala drobnú sladkosť . Túto akciu pripravili učiteľky primárneho vzdelávania. Deťom sa v škole páčilo a už teraz sa tešia na školu.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Divadelné predstavenie Šípková Ruženka

divadlosipruz

Pri príležitosti Dňa rómov si mohli žiaci našej školy pozrieť aj divadielko s názvom Šípková Ruženka“, ktoré im zahrali členovia ochotníckeho divadla „Na doske“ z Prešova. Známu a veľmi obľúbenú rozprávku si mohli žiaci pozrieť v netradičnom, modernom spracovaní. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať u žiakov estetický a umelecký zážitok, čo bolo aj splnené. Deň Rómov sa vydaril, žiaci mali z aktivít veľkú radosť.

Forky si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúce odkazy:  Divadlo Šípková Ruženka
                                                                                              DEŇ RÓMOV

   

DEŇ RÓMOV

denromov

 

V pondelok dňa 8. apríla 2019 si celá naša škola pripomenula Deň Rómov. V úvode riaditeľ školy vyzval žiakov, aby zaželali všetkým dobrý deň v rómskom jazyku. Po zaspievaní známej rómskej piesne „Duj, duj“ si spolu s triednymi učiteľmi pripomenuli históriu, pôvod, zvyky a tradície Rómov a zhotovili nástenku s danou tematikou. Potom nasledovala diskotéka, ktorá bola zvŕšená sladkou odmenou – koláčikom.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Oznámanie o zápise do základnej školy

zpis

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o zákldnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020.

Dátum, čas a miesto konania zápisu: 11.4.2019 o 12:30 v ZŠ Blatné Remety 

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (skolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia , národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

b)meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonnýcch zástupcov.

Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

bez nzvu

   

Plavecký výcvik 2019

 plavecky vycvik

Dňa od 12. – 22.3. 2019 sa na našej škole konal plavecký výcvik pod vedením p. uč. Mgr. Jany Vrabeľovej a pani asistentky Jany Godočíkovej. Samotná realizácia sa konala v Michalovciach na krytej plávarní. Cieľom bolo naučiť deti plávať čo sa nám aj podarilo. Deti mali z plaveckého výcviku veľkú radosť.

Fotky si pozriete vo fotogalérií.

   

Prvé dotyky s knihou

13

 

V „Mesiaci knihy“ do našej školy zavítali aj žiaci z materskej školy. Podujatie pre nich pripravili vedúca ŠK Mgr. Paľková a p. uč. Mgr. Beňková. V prvej časti im žiaci prvého stupňa čítali rozprávky a spolu sa o nich rozprávali. V druhej časti navštívili školskú knižnicu, kde si prezreli knihy , porozprávali sa o knižnici a v závere dostali kvietky so sladkou odmenou a omaľovanky včielky, ktorá je symbolom našej školy. Celým podujatím ich sprevádzal aj náš maskot, včielka.

Fotky si môžete pozrieť tu.

 

   

Testovanie 9

 

 img 3610

Dnes 3.4. 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatkov zo slovenského jazyka a matematiky.

Výnimkou neboli ani žiaci našej školy. Dúfame, že úsilie, ktoré vynaložili počas celého štúdia sa zúročilo a výsledky nikoho nesklamú.

   

Biblická olympiáda

bibol2019

Dňa 19.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili pod vedením Mgr. J. Čigášaprotopresbyterátneho kola súťaže „Biblická olympiáda“. Súťažné družstvo tvorili: J. Daňo – 7. A, P. Lacková – 9. A a J. Behárová – 6. A. Naši žiaci sa umiestnili na 4. mieste, boli odmenení pamätným listom a pochvalou od biskupa. Cieľom súťaže, ktorú pripravil Protopresbyterát Sobrance pod hlavičkou Katechetického úradu Košickej eparchie, bolo rozvíjať u žiakov vedomosti z oblasti náboženskej výchovy a Biblie, čo táto súťaž aj splnila. Všetkým srdečne gratulujeme.

   

Testovanie 9- 2019

Dňa 3.4.2019 (streda) sa uskutoční Testovanie 9 na našej škole.

Testovanie je určené žiakom 9. ročníka základných škôl.

CIELE TESTOVANIA:

 • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

POVOLENÉ POMÔCKY         kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

NEPOVOLENÉ POMÔCKY   mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Bližšie informácie nájdete na : https://www.nucem.sk/

harmonogrammonitor 9

Zdroj: https://www.nucem.sk/dl/3878/Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf

 

   

Deň otvorených dverí 2019

dod2019

Tak, ako po minulé roky, tak aj tohto roku počas Dňa otvorených dverí zrealizovaného 14. marca 2019 sme privítali v našej škole predškolákov a ich rodičov. Návštevníkov, ktorí prišli v hojnom počte, privítal pán riaditeľMgr. M. Pastirik. Prítomným sa prihovoril milým slovom a podal základné informácie o škole a jej pozitívach. Predškolákov pozdravila včelička – maskot školy, ako symbol usilovnosti a následne sa triedou niesla melódia a spev školskej hymny v podaní žiakov 1. – 4. ročníka.

Potom nasledovali rôzne aktivity, ktoré pripravili p. učiteľky primárneho vzdelávania. Predškoláci si mohli vyskúšať, ako to v škole vyzerá – zaspievali si, zahrali na detských inštrumentálnych nástrojoch, spoločne si zatancovali, vymaľovali si včeličku, zahrali pexeso na interaktívnej tabuli a pozreli si rozprávku o včielke Maji. Za svoju usilovnosť dostali sladkú odmenu, ktorá im chutila.

Dúfame, že sa deťom v škole páčilo a čoskoro sa uvidíme opäť.

Fotky z DOD si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Školský karneval 2019

befunky collage

V období fašiangov sa na našej škole uskutočnil školský karneval, ktorý zorganizovala p. uč. Vrábeľová. Žiaci si počas tejto akcie mohli zatancovať, zasúťažiť a predviesť svoje masky. Kreativita a originalita masiek bola odmenená vecnými cenami. Na tejto akcií nechýbala ani naša včielka, ktorá sa zabávala spolu s nami.

Všetky fotky nájdete vo fotogalérií.

 

   

Hviezdoslavov Kubín 2019

hviezdoslavov kubn

Dňa 12.2.2019 sa konalo školské kolo Hviezdoslavového Kubína. Žiaci recitovali prózu alebo poéziu pred 3 člennou komisiou. Deti sa pokúsili zahnať stres a hanbu za hlavu a predviedli naučené texty na takej úrovni, že prekvapili viacerých učiteľov svojou schopnosťou a snahou zapamätať si rozsiahlejšie príbehy. Spomedzi všetkých zúčastnených sa komisia zhodla na tomto vyhodnotení:

Žiaci prvého stupňa:

1m.: Patrícia Gunárová

2.m.: Lusy Kirvejová

3.m.: Vanesa Banomová, Peter Sliško

Žiaci druhého stupňa:

1.m.: Filip Sliško, Vanesa Lacková

2.m.: Juraj Daňo, Jessica Behárová

3.m.: Jessica Demeterová, Kristián Pokuta

Špeciálna cena: Zoltán Balog

 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

MISS BÁBIKA 2019

 missbabika

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 12.03.2019 uskutočnila v našej škole súťaž „MISS BÁBIKA,“ ktorú naplánovala koordinátorka VMaR p. uč. Beňková.

Cieľom súťaže bolo rozvíjať u dievčat vzťah a láskavý prístup k bábätku. V rámci súťaže si žiačky 1. – 6. ročníka „zmerali sily“ v prebaľovaní a obliekaní bábiky, speve uspávanky a zdobení srdiečka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výkony žiačok hodnotila porota v zložení: Mgr. A. Hiráková, Mgr. Ľ. Serejová a Mgr. S. Mattová-Schonová. Rozhodla nasledovne.

 1. kategória                                                   II. kategória
 1. miesto – P. Gunarová                            1. miesto – M. Demeterová
 2. miesto – V. Tipanová                             2. miesto – M. Slišková
 3. miesto – L. Geciová                               3. miesto – V. Kirvejová

Víťazky potešili diplomy a vecné ceny, všetkých zúčastnených sladká odmena.

Fotky z akcie nájdete vo fotogalérií.

   

„Príroda a poľovníctvo očami detí“

polovnictvo

Na základe vyhlásenia výtvarnej súťaže Obvodnou poľovníckou komorou Sobrance a Lesov SR, ako aj CVČ Sobrance sa žiaci našej školy 1. – 7. ročníka snažili ľubovoľnou výtvarnou technikou vyjadriť zážitok z lesa, namaľovať lesné zvieratá, vtáctvo a prácu poľovníka.

Túto aktivitu pre nich pripravila a zrealizovala p. uč. Beňková dňa 5.3.2019. Do súťaže CVČ postupujú práce týchto žiakov: V. Banomovej, P. Banomovej, P.Sliška, E. Ďuraška, L. Kirvejovej, S. Pokutu, S. Sliška a J. Daňa. Práce žiakov budú vystavené v priestoroch CVČ Sobrance, ako súčasť podujatia Zemplínskych poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 05. - 07. 04. 2019.

Výtvarné práce si môžete pozrieť tu.

 

   

Kvíz pri príležitosti Mesica knihy

collage-kvizmesiacknihy

Vedúca školskej knižnice p. uč. Mgr. Anna Paľková pripravila pre žiakov 2. Stupňa kvíz pri príležitosti Mesiaca knihy. Žiaci odpovedali na otázky týkajúce sa histórie vzniku kníh, odpovedali na otázky, prečo je marec mesiacom kníh a pripomenuli si aj významnú osobnosť Mateja Hrebendu. Umiestnenie žiakov:

 1. Miesto – 9.B (Daniel Jatkovič, Viktória Balógová)
 2. Miesto – 8.A (Miroslav Beňak, Miroslava Gáborová)
 3. Miesto – 9.A(Martin Sliško, Vanesa Lacková)

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

„Práca mojich snov“ – súťaž

vytv. prace 2

Na základe vyhlásenia súťaže pod názvom „Práca mojich snov“ v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa dňa 26.2.2019 uskutočnila výtvarná súťaž žiakov 1. – 6. ročníka, ktorí po zamyslení nad tým, aké povolanie chcú vykonávať v budúcnosti, stvárňovali svoje predstavy ľubovoľnou výtvarnou technikou, čím vznikali krásne žiacke diela. Najkrajšie práce, ktoré namaľovali Ľ. Banom, P. Banomová, V. Banomová, L. Kirvejová, P. Hromyová, P. Sliško, E. Ďuraško, Š. Ťuťo, M. Banom, budú reprezentovať našu školu v rámci projektu ŠOV. Výhercom blahoželáme a držíme palce.

Túto súťaž naplánovala a viedla Mgr. V. Beňková. Práce hodnotili uč. 1. – 6. roč.

vytv. prace