Aktuality

Tvoríme v prírode obrázky z prírodnín.

V tomto týždni v rámci PVO, PDA a VLA žiaci 1. – 4. roč. mali možnosť nielen pozorovať okolitú prírodu, ale aj nazbierať rôzne prírodniny, z ktorých na hodinách VYV vytvorili krásne obrázky. Cieľ aktivity bol splnený, žiaci si touto aktivitou upevňovali poznatky o prírode a zároveň rozvíjali svoju tvorivosť a fantáziu.

Viac fotiek z našej tvorby si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

   

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvyšná telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Zákonný zástupca

-        - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

-         -Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

-         -Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy na školský rok 2020/2021.

-         -Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Čestné prehlásenie si môžete stiahnuť tu. Vytlačené čestné prehlásenie si môžete prevziať aj v škole.

-         -V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

-         Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

ROR – Rúško, Odstup, Ruky

-         -Rúško- obmedzuje šírenie kvapôčok telesných tekutín v priestore.

-        - Odstup – minimalizuje osobné kontakty a obmedzuje skupinové aktivity.

-        -Ruky – hygiena rúk eliminuje prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Pri podozrení na ochorenie

-        - Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvyšná telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

-         -Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

-        -V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami v dokumente SEMAFÓR.

   

Otvorenie školského roka 2020/2021.

 

Otvorenie školského roka 2020/2021 bolo tento rok iné, ako po uplynulé roky. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID 19, neprebiehalo hromadne na školskej chodbe, ale v jednotlivých triedach pod vedením tr. učiteľov 1. – 9. roč. Žiakov 1. ročníka, ktorí prvýkrát prekročili brány našej školy privítal p. riaditeľ Mgr. M. Pastirik a prihovorila sa k nim p. uč. Mgr. V. Beňková. Po príhovore nechýbala ani krátka báseň.

Vitaj, vitaj kamarát,

nemusíš sa školy báť.

Je tu dobre, je tu milo,

všetkým sa tu zapáčilo.

Prestaňte sa troška mračiť,

v škole sa vám bude páčiť.

 

Dúfame, že nový školský rok bude pre žiakov aj učiteľov pohodový a úspešný a že prijatými opatreniami a vlastnou zodpovednosťou dokážeme zvládnuť a prekonať aktuálnu situáciu. Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

   

Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka:

-školský rok sa začína 1.9.2020, otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8:00 hod. s dodržaním prísnych hygienických opatrení

- pri nástupe žiaka do základnej školy žiak odovzdá vyhlásenie, ktoré si môžte stiahnuť ako prílohu č.3 na tomto odkaze:   https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

- organizácia vyučovania v čase od 2.9. do 14.9.2020 bude prebiehať podľa organizačných pokynov vedenia školy ( začiatok a ukončenie vyučovania) a  pokynov MŠVVaŠ SR (rúška, zásada R-O-R, rozdelenie do skupín, ... ) Pokyny nájdete na odkaze :https://www.minedu.sk/data/att/17008.pdf 

- vstup do budovy školy bude kontrolovaný a doplnený priebežným zdravotným filtrom. Rodičia a cudzie osoby majú vstup do budovy školy zakázaný, okrem rodičov 1.ročníka

peciálne usmernenia počas obdobia od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 nad rámec zelenej fázy pri otvorení školského roku 2020/2021 upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na Základnej škole v Blatných Remetách v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom: "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021“ sa nachádzajú v priečinku iné dokumenty. 

   

Oznam školský rok 2019/2020

   

Môj obľúbený literárny hrdina - vyhodnotenie súťaže šk. rok 2019/2020.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického vyhlásila výťazov súťaže "Môj literárny obľúbenec". Naša Martinka Demeterová z triedy 2.A sa umiestnila na 5. mieste. Touto cestou by sme jej chceli poblahoželať k úspechu. Tešíme sa spolu s ňou a sme zvedaví na ďalšie úspechy našich žiakov. 

   

Zbierame vrchnáky šk. rok 2019/2020

Aj naša Základná škola v Blatných Remetách sa rozhodla zbierať vrchnáky z pet fliaš pre dobrú vec. Chceme pomáhať ľuďom, ktorí sú sociálne znevýhodnení alebo majú vážne zdravotné problémy. Zo zberu vrchnákov sa nedá zaplatiť celá liečba. Najlepšie je nosiť vrchnáky na zberné miesta alebo ich posielať priamo organizáciám, ktoré sa týmto zaoberajú. Na Slovensku je viacero zberných miest. Zber vrchnákov pomohol a pomáha viacerým ľuďom.

 

   

Medzinárodný deň detí šk. rok 2019/2020.

   

Rozhodnutie o neotvorení školy šk. rok 2019/2020.

   

Moje ľudské práva šk. rok 2019/2020

Milí naši žiaci, 

výtvarná súťaž „Moje ľudské práva“  aj napriek súčasnej situácii stále trvá a svoje súťažné práce môžete zasielať v predĺženom termíne až do 10. júna 2020. Všetky potrebné informácie máte zaslané na svojich ročníkových emailoch. 

Téma prác:

Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii - základná škola - 1. stupeň a 2. stupeň

Po dokončení svojej práce urobíš foto. Fotku zašleš prijamo p. učiteľke Kráľovej alebo svojej triednej učiteľke. 

Tešíme sa na Vašu tvorbu :).

 

 

   

Ocenení žiaci šk. rok 2019/2020

Naši šikovní žiaci získali malé ocenenie za spoluprácu v súťažiach "Môj obľúbený literárny hrdina" a "Ako vidím svoju planétu Zem".

Ocenení boli žiaci: 

1.stupeň: Diana Toderová (1.A), Martinka Demeterová (2.A), Michaela Slišková (2.A), Simona Hromyová (3.A), Peter Sliško, Natália Piskorová (4.A), Lusy Kirvejová (4.A), Miroslav Sliško (4.A)

2.stupeň: Jessica Behárová (6.A), Róbert Gunár (8.A) 

   

,,Vojaci očami detí" šk. rok 2019/2020

Milí žiaci, na našej škole prebieha od pondelka súťaž s témou: Vojaci očami detí! Do 20.05.2020 môžte kresliť, maľovať vojakov Slovenskej republiky. Ukážte nám svoju fantáziu. Svoju prácu odfotíš a pošleš, buď p. uč. triednej alebo p. uč. Kráľovej môžeš poslať na email alebo na messenger. Pridávam aj nejaké práce na inšpiráciu od našich šikovných žiakov. Tak tešíme sa čo vytvoríte. 

           

Jessica Behárová 6.A                                      Mirka Gáborová 9.A

   

Vyhodnotenie - Darček pre mamičku šk. rok 2019/2020

Pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy vytvorili vlastnoručne zhotovený darček pre svoju mamičku ako poďakovanie za jej lásku a starostlivosť s týmto odkazom: "Mamička moja, rád Ťa mám, srdiečko Ti z lásky dám. Že si dobrá mamička, pobozkám Ťa na líčka."

Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

   

DEŇ MATIEK šk. r. 2019/2020

Čoskoro oslávime Deň matiek. Tento sviatok si pripomeňte tým, že vytvoríte pre svoju mamičku srdiečko z lásky ako poďakovanie za jej lásku a starostlivosť. Svoj výrobok odfoťte a pošlite triedným učiteľkám alebo p. uč. Benkovej, Kráľovej. Tešíme sa na Vaše výrobky alebo kresby. 

   

Vyhodnotenie súťaže - Môj obľúbený literárny hrdina

V spolupráci so ZKGZ v Michalovciach sa uskutočnila súťaž vo výtvarnom stvárnení lit. postavy. Do súťaže sa zapojili: 

1. stupeň: Diana Toderová (1.A), Martina Demeterová (2.A), Michaela Slišková (2.A), Milan Balog (2.A), Lusy Kirvejová (4.A) 

2. stupeň: Jessica Behárová (6.A)

Výhercom v školskom kole blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. 

Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 

   

Vyhodnotenie súťaže - Ako vidím svoju Zem?

Pri príležitosti Dňa Zeme bola vyhlásená súťaž, ktorej cieľom bolo výtvarne stvárniť našu Zem a vyjadriť vzťah k nej. Do súťaže sa zapojili títo žiaci našej školy: 

1. stupeň: M. Slišková (2.A) , P. Sliško (3.A) , S. Hromyová (3.A) , M. Sliško (4.A) , L. Kirvejová (4.A)

2. stupeň: P. Banomová (5.A) , J. Demeterová (7.A), V. Beňaková (7.A)

Súťažiacim, ktorí sa zapojili do súťaže blahoželáme a už teraz sa môžu tešiť na pekné vecné ceny.

 

Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

   

Pozor!!! Nová výzva: Jarné upratovanie s Maxom.

Pripravili sme pre  vás a vaše deti jarnú outdoorovú aktivitu. Pri prijemných jarných prechádzkach sa určite stretávate aj s odpadom, ktorý niekto nezodpovedný vyhodil rovno do prírody. Prosím, pomôžte prírode do nového štartu po zimnej prestávke a vyzbierajte aspoň jedno vrece odpadu. Menšie, alebo väčšie, to už necháme na vašom rozhodnutí a možnostiach. Každý odnesený kus vyhodeného odpadu pomôže krajine vyzerať lepšie a vy urobíte dobrý skutok pre prírodu. Na záver výzvy ohodnotíme niekoľkých z Vás knižnými a vecnými cenami. Jeden náhodne vybraný "zberač" z detských radov získa pre seba a svoju triedu hodinový enviromentálny program, ktorý prídeme spraviť do jeho školy, keď to bude možné. 

   

Učíme sa doma.

Vážení rodičia a milí žiaci!

Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

Pridávam sem nejaké zaujímavé portály, ktoré môžete využívať na domáce učenie: 

Učíme sa s Adolfom(Kód:UCIMESADOMA) - pre všetky ročníky

  1. Portály na učenie sa zdarma
  2. komix.sk (pre žiakov z 1. stupňa) aktivačný kód: skolazdomu
  3. fenomenysveta.sk (pre žiakov 2.stupňa ZŠ) aktivačný kód: skolazdomu
  4. výborné videá pre učenie sa na 2. stupni: videoskola.sk 
  5. LEPŠIA GEOGRAFIA:SK, cičenia a mapové hry
  6. slovenský jazyk: Gramar.in
  7. pravopis: vieme po slovensky - diktáty
  8. pre deti so ŠVVP a MP : Hry pre deti so ŠVVP a MP
  9. vynálezcovia
  10. infovekáčik
  11. Jarná knižka pre všetky veselé deti
  12. matematika : matika.in
  13. fyzika: http://muf.skola.sk/
  14. angličtina- podľa ročníkov
  15. rozprávky na počúvanie 
  16. inšpirácie pre 3. ročník a 4. ročník 
   

CVIČÍ CELÉ SLOVENSKO!

Cvičí celé Slovensko - zacvičme si spolu! 

Zacvičte si na čerstvom vzduchu a pobehajte si. Nezabúdajte, že pohyb je pre naše telo veľmi dôležitý. 

   

Môj literárny obľúbenec.

Milí naši šikovní žiaci, aj keď máme momentálne ťažkú situáciu to nám v tvorivosti nebráni. Namaľuj svojho literárneho obľúbenca. Obrázok namaľuj na výkres A3. Po dokončení urob fotku a pošli svojím triedným učiteľkám. Prácu odovzdáš asistentom školy. Do súťaže sa zapojí celá naša škola v rámci predmetu VYV. 

Tešíme sa na Vaše práce. 

   

Pripomeňme si Deň Zeme.

Milí žiaci, PRIPOMEŇME SI DEŇ ZEME. Naša škola sa rozhodla vyhlásiť školskú súťaž z predmetu VYV o najkrajšiu výtvarnú prácu s touto tématikou. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách. 

1. kategória 1-4. ročník - Ako vidíš našu planétu zem ty? (nakresli na výkres A3 našu planétu)

2. kategória 5-9. ročník - Ako vidíš našu planétu zem ty? (vytvor plagát na výkres A3)

Inšpiráciu môžeš čerpať na tejto stránke: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpin.it%2F5YmSw9v%3Ffbclid%3DIwAR3xjT8X-I4IsAUYNf2Pd_e9KctMKgrMCye7LvgugCC6d9C2J5QCDSSKjCg&h=AT3ucBL2an4w1goZodGH8EA55ujwvoONPkfLSS4YYPenNVDiAI6Z0xyOLrHf9s-VcYKMqaIfveIht1ZS8o2_SlxHvAAP0fHVg0kLU4cgU7Ykvdb6VPwkRbbO8hT8W60IGOMV6TCG1yt9sMGTIVen

Po dokončení si urob fotku svojej práce a pošli triednym učiteľkám na messenger alebo rovno p. učiteľke Mgr. Kráľovej. 

Výtvarné práce vyhodnotíme a odmeníme.Tešíme sa na Vaše práce. 

   

Hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie

Žiaci prvého ročníka budú hodnotení vo všetkých predmetoch slovne.

Žiaci druhého až deviateho ročníka budú v predmetoch: hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika, občianska náuka a  informatika  hodnotení slovne – absolvoval.

Ostatné predmety budú hodnotené známkou na základe podkladov získaných od žiakov  v čase do mimoriadnej situácie a podkladov získaných v čase dištančného vzdelávania. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na aktivitu, ale aj na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

   

Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka na šk. r. 2020/2021

Milí naši predškoláci a drahí rodičia, zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020. Škola v týchto dňoch bude otvorená v čase od 9:00 - 12:00 hod.

Zápis do 1. ročníka prebieha prostredníctvom:

 •   emailu (vyplníte prihlášku a zašlete ju na email školy) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
 •   poštou (vyplníte prihlášku a zašlete ju na adresu školy: Základná škola Blatné Remety 98, 072 44)
 •   osobne bez účastí detí v dňoch od 15. – 30. apríla 2020 čase od 9:00 – 12:00 hod. za zvýšených hygienických opatrení

Pripomíname, že zápis sa týka aj tých detí, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, a teda v tomto školskom roku do 1. ročníka nenastúpili a že zákonný zástupca je povinný dieťa zapísať aj keď bude mať odklad školskej dochádzky.

Týmto spôsobom je samozrejme možné zapísať dieťa aj do ktoréhokoľvek iného ročníka.

Kliknutím na odkaz sa dostanete do menu, kde nájdete všetky potrebné dokumenty: http://www.zsbremety.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=353&Itemid=59 alebo v priečinku iné dokumenty.

   

Oznam šk. r. 2019/2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VYDALO ROZHODNUTIE, KTORÉ SI MÔŽETE POZRIEŤ PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ: http://zsbremety.sk/dokumenty/dokumenty/rozhodnutie%20m.pdf .

   

Učíme na diaľku !

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vznikla nová webová stránka „Učíme na diaľku“, ktorej cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

http://www.ucimenadialku.sk/

   

Oznam pre žiakov

Školský klub na RTVS 

Milí žiaci, milí rodičia, keďže školy sú pre koronavírus zatvorené, RTVS pripravila interaktívnu reláciu Školský klub, ktorú vysiela o 9:15 na Dvojke. Relácia je zameraná pre školákov 1. stupňa. Školský klub od budúceho týždňa RTVS rozšíri časovo aj obsahovo. Od pondelka 30. marca do 3. apríla bude mať Školský klub dvojnásobné trvanie a prinesie aktivity aj pre žiakov 2. stupňa.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668/220797

https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/220761/rtvs-rozsiri-vysielanie-skolskeho-klubu

   

Oznam pre žiakov

Vyzývam žiakov našej školy (aj ich rodičov), aby sledovali webstránku školy, triedne emaily a messengeri, kde vyučujúci priebežne pridávajú materiály a úlohy na samoštúdium počas aktuálneho karanténneho voľna.

   

Oznam - prerušenia vyučovania šk. r. 2019/2020

Od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 je v súvislosti s koronavírusom nariadená celoslovenká karanténa a prevádzka školy bude prerušená. Deti majú zostať doma, nechodiť po výletoch a nebyť v kolektíve. Je to KARANTÉNA, NIE PRÁZDNINY!!! 

   

Coronavírus - usmernenie - COVID -19

V súvislosti s možným šírením coronavírusu Ministerka školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. zverejnila usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré je uvedené v priloženom súbore.

Informácie si môžete pozrieť tu alebo v priečinku iné dokumenty.

coronavírus základné informácie. pdf

coronavírus usmernenie. pdf

coronavírus. pdf 

   

Testovanie T9 - 2020

Testovanie 2019/2020 Testovanie T9 – 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, alebo gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom.

5. Vo vybraných ZŠ bude vo februári 2020 a vo vybraných SŠ v období september až október 2020 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

6. Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. .

7. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.

8. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu pokynov NÚCEM pri výbere školských koordinátorov a administrátorov a dôsledne realizovať ich školenia.

   

Jarné prázdniny šk. r. 2019/2020

Oznámenie o jarných prázdninách: budú trvať od 2.3.2020 do 6.3.2020. Nátup do školy po prázdninách je 9.3.2020

   

Vesmír očami detí šk. r. 2019/2020

Vesmír očami detí Školské kolo súťaže ,,Vesmír očami detí" sa uskutočnilo dňa 28.2.2020, v rámci ktoré žiaci našej školy stvárnili danú tematiku ľubovoľnou technikou. Najkrajšie práce postupujú do regionálnej šúťaže, ktorú vyhásila Hvezdáreň Michalovce. Z vytvorených prác boli do okresného kola vybrané práce týchto žiakov: M. Demeterovej (2.A), P. Hromyovej (2.A), P. Sloška (3.A), S. Hromyovej (3.A), P. Banomovej (5.A), V. Banomovej (5.A), M. Sliška (6.A), J. Behárovej (6.A), Dž. Demeterovej (7.A), K. Pokutu (8.A), J. Gábora (8.A) a F.Sliška (8.A). Žiakom držíme palce. Cieľ aktivity bol splnený. Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. M. Kráľová. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 

   

Karneval šk. r. 2019/2020

Karneval :) 

Dňa 17.2.2020 sa konal na našej škole karneval a diskotéka, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. - 9. ročníka. V tento deň zavládla dobrá nálada, radosť a smiech. Žiaci sa zabávali a tancovali. Najkrajšie masky boli odmenené viacerými cenami, podobne aj najlepší tanečníci za 1. a 2. stupeň. Nechýbali ani súťaže: bolónový tanec a stoličkový tanec. Žiakom sa karneval páčil. Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

   

Futbalový turnaj šk. r. 2019/2020

Futbalový turnaj 

Dňa 14.2.2020 sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj pre žiakov druhého stupňa. Fotky si môžete pozrieť tu.

   

Valentín šk. r. 2019/2020

♥ Svätý Valentín ♥

Pri príležitosti sv. Valentína 14. februára 2020 zrealizovali uč. 1-9. roč. Valentínske aktivity. Žiaci vytvorili krásne srdiečka, ktoré darovali z lásky kamarátom. Viac fotiek si môžete pozrieť tu.  

   

Beseda (finančná gramotnosť) šk. r. 2019/2020

Dňa 11.2.2020 sa konala beseda o finančnej gramotnosti so žiakmi deviatého ročníka. So žiakmi po besede uskutočnili súťaž ,,Založ si svoju firmu". Cieľom bolo prehĺbiť a upevniť vedomosti z finančnej gramotnosti. Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

1. miesto: Miroslav Gaži, Miroslav Beňak, Milan Kirvej

2. miesto: Patrícia Lacková, Michaela Piskorová, Miroslava Gáborová 

3. miesto: Marek Miškovič, Andrea Miškovičová, Lenka Gunárová

 

   

Šaliansky Maťko 2019/2020

Šaliansky Maťko - Jozefa Cígera Hronského

Naša Základná škola v Blatných Remetách sa zúčastnila na okresnej súťaži v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovala šikovná žiačka Martinka Demeterová z druhého ročníka. Predniesla povesť o Dunajskej kráľovnej od spisovateľky Márie Ďuríčkovej.  Viac fotiek si môžete pozrieť tu

   

Oznam šk. r. 2019/2020 - polročné prázdniny

Oznam

V piatok 31.1.2020 budú žiaci dostávať polročný výpis známok. V pondelok 3.2.2020 sú polročné prázdniny. Nástup žiakov do školy je v utorok 4.2.2020. 

   

Oznam šk. r. 2019/2020

Základná škola Blatné Remety oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v dňoch od 21. 1. 2020 do 23. 1. 2020 je z dôvodu vysokej chorobnosti zatvorená. 

Žiaci sa dostavia do školy 27.1.2020 !!!

 

   

Oznam Vianočná besiedka

Pozývame Vás na Vianočnú besiedku dňa 20.12.2019 o 9:30 hod do kultúrného domu Blatné Remety. Tešíme sa na Vás.